Välkommen

Går du runt i ett ekorrhjul?
Varje dag gör du tusentals små val. Summan av dessa val skapar förutsättningarna för det liv du har. Om du vill nå en förändring i ditt liv måste du göra nya val. Du behöver bryta gamla mönster, lägga in nya program som hjälper dig att nå dit du vill. Vet du om att de flesta av dina val initieras i ditt omedvetna/undermedvetna? Ditt omedvetna besitter en enorm potential! Dra nytta av de inre resurser du har!
Du KAN nå dit du vill! Nya tankar leder till förändring. Börja tänka på ett sätt som skapar det liv DU vill ha!

P.S. Om du vill kan jag hjälpa dig att få igång förändringsprocessen!

Välkommen till KBT Bergslagen i Karlskoga!

Jag heter Marianne Brunzell och är diplomerad samtalsterapeut inom KBT.
Jag erbjuder Dig terapi enligt den senaste forskningen inom psykoterapi.

Du erbjuds effektiva metoder och redskap för att komma till rätta med problem som många drabbas av idag, t ex stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och depression.

Jag erbjuder även behandling av fobier, ångest och missbruk.

Marianne Brunzell - KBT Bergslagen